Tabule na míru

TABULE NA MÍRU

Jako největší specializovaný e-shop na českém internetu nabízíme zákazníkům celou řadu nadstandardních služeb, mezi něž patří čím dál více oblíbené TABULE NA MÍRU. Během více než desetiletého působení na českém trhu jsme navázali nadstandardní obchodní vztahy s tuzemskými i zahraničními výrobci a dovozci a ve spolupráci s nimi jsme schopni nabídnout naším zákazníkům celou řadu atypických či individualizovaných řešení.

ATYPICKÉ ROZMĚRY

I přes velice širokou paletu typizovaných rozměrů celé řady výrobců si naši zákazníci mohou zvolit individualizovaný rozměr magnetických tabulí, nástěnek nebo vitrín. Atypického rozměru lze docílt dvěma způsoby - výrobou atypického rozměru přímo výrobcem nebo dodatečnou úpravou typizovaného rozměru v našich podmínkách. Každý způsob vyhotovení atypického rozměru má svá pro a proti.
Pro větší náklady atypických rozměrů (řádově desítky kusů) je vždy vhodné oslovit přímo některého z výrobců. V takovém případě dochází k rozpočítání režijních nákladů na přípravu výroby mezi více kusů, zároveň je však nutno počítat s dobou dodání cca 4 týdny od objednání.

Na druhou stranu pro atypické rozměry tabulí v nákladech jednotek kusů nebo v případě zakázky sestávající se z různých rozměrů není zadávání do výroby ekonomicky ani časově výhodné, proto v tu chvíli přichází na řadu dodatečná úprava typizovaných rozměrů skladových tabulí. Dodatečná úprava rozměru probíhá tak, že je z tabule odstrojen hliníkový rám, strojově je zakráceno jádro (plocha) tabule i hliníkové lišty rámu a vše je zpět osazeno a podlepeno. Touto úpravou není tabule nijak poškozena a uživatel kromě neoriginálního obalu nepozná, že se jedná o dodatečně upravovanou tabuli. 

Důležitým aspektem jsou také maximální možné rozměry zakázkové tabule - je třeba mít vždy na paměti, že jeden z rozměrů může být vždy maximálně 120 cm, druhý maximálně 600 cm. Obecně se dá říci, že u tabulí řířky větší než 300 cm mluvíme o velkoformátové / nadrozměrné tabuli. U takovýchto rozměrů je vždy nutné zvážit i logistické aspekty, tzn. zda lze tabuli převážet spediční službou nebo je-li zajištěna snadná dosažitelnost na místo instalace. Pro zcela výjimečné případy je pak možno použít keramický povrch o šířce 150 cm, nicméně se jedná o velice drahé řešení. V případě, že zákazník požaduje tabuli vyšší, je nutné ji ve výrobě napojit ze dvou kusů pomocí hliníkového H-profil a až následně lištovat obvodovým hliníkovým rámem. Ne vždy je však toto řešení žádoucí, hodí se ideálně např. při oddělení brandingu nebo záhlaví od hlavní plochy tabule, viz níže uvedený výkres.

   

Poměrně častým požadavkem našich zákazníků je také dodání tabulové desky bez rámu pro pozdější osazení jiným typem rámu, do niky atd. Dodání tabulové desky (magnetický popisovatelný povrch nalepený na nosném jádře / voštině) je také možné, pouze je vždy potřeba přihlédnout k požadovaným rozměrům desky. Absence hliníkového rámu má za následek snížení torzní tuhosti tabule, která je následně citlivější na poškození při manipulaci a logistice. Zároveň tabulová deska není nijak esteticky zakončena (je přiznán řez materiály, ze kterých je tabule navrstvena) a povrch tabule může být po jednotlivých stranách menší až o 3 mm, než je nosný materiál (voština), na kterém je celoplošně nalepen. S požadavky na dodání tabulových desek bez rámu nás také neváhejte kontaktovat na uvedených kontaktech. 

INDIVIDUÁLNÍ POTISK TABULÍ

Velice oblíbeným se v posledních letech staly individualizované potisky tabulí, kdy zákazníci požadují na tabuli natisknout vlastní grafiku - např. organizační diagram, plánovač aktivit (time management), zefektivnění výrobních procesů, podklady pro BOZP nebo systémy jako je TPS nebo Lean Six Sigma nebo v neposlední řadě také firemní branding. 

 

Individuální potisk tabulí je realizován plnobarevným vytištěním na samolepicí bílou reklamní fólii, která je následně přelaminována laminem s UV filtrem pro možné popisování a dlouhou životnost předtisku. Následně je tisk celoplošně kašírován na desku tabule. Výhodou tohoto řešení (např. oproti sítotisku přímo na povrch tabule) jsou v podstatě  neomezené možnosti při zpracovávání grafického návrhu. Tisk může být plnobarevný a celoplošný, cena samozřejmě závisí na hustotě pokrytí při tisku a vzhledem k rozměrům a návrhu Vám její cenu rádi zkalkulujeme. 

GRAFICKÉ NÁVRHY / VIZUALIZACE

Pro individuální potisk tabulí vyžadujeme dodání tiskových dat v křivkách (CDR, AI, PDF). V případě, že zákazník nemá možnost si grafický návrh sám zpracovat v požadované kvalitě, nabízíme také konzultaci a zpracování předlohy pro tisk naším grafikem. Grafik vás zároveň upozorní na možná úskalí návrhu vzhledem k rozměru výsledného tisku - např. zbytečně velké nebo malé prvky, tloušťka čar, velikost fontů, barevnost - a zároveň si vše připraví v rozměrech potřebných pro přesné kašírování na desku konkrétního modelu tabule. Součástí zpracování návrhu je vždy také grafický výstup v podobě vizualizace na konkrétním modelu tabule v měřítku 1:10, který slouží zákazníkovi k vytvoření co nejdetailnější představy o velikosti jednotlivých prvků tisku vzhledem k velikosti tabule. Tvorba grafického návrhu je zpravidla vícefázový proces, kdy zákazník na základě vizualizací jednotlivých připomínek připomínkuje podobu předlohy až do fáze, kdy je s ní spokojen. Čím jasnější je představa zákazníka o samotném návrhu předlohy, tím rychlejší je samozřejmě proces jejího zpracování.

ODBORNÉ MONTÁŽE

Nabídku našich profesionálních služeb vhodně doplňují mimo jiné i odborné montáže námi dodávaných tabulí, nástěnek či vitrín. Za sebou máme již desítky odborných instalací zejména v prostředí základních a mateřských škol, výjimkou samozřejmě nejsou ani střední školy, univerzity, úřady nebo soukromé firmy. Naši pracovníci jsou vybaveni vešekrým potřebným náčiním a zkušenostmi pro montáž kompletního sortimentu prezentovaného na našem e-shopu. Ceny jednotlivých montáží samozřejmě závisí na celé řadě faktorů a to zejména na vzdálenosti do místa instalace, složitosti instalace či potřebě instalace speciálních kotevních prvků či zámečnických výrobků. Výjimkou v našich realizacích nejsou ani speciální montáže interaktivních tabulí do sádrokartonových příček či vekonvní instalace vitrín včetně betonáže a zapojení elektroinstalace osvětlení.